Ai2 Starter

Ai2 Starter

Miễn phí
Một trình mô phỏng Android hỗ trợ cho việc chạy App Inventor
Người dùng đánh giá
4.1  (76 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Ai2 Starter là chương trình cung cấp truyền thông giữa App Inventor chạy trong trình duyệt, và các phần khác của App Inventor. Ngoài ra, chương trình này là một trình mô phỏng Android hỗ trợ cho việc chạy App Inventor. Bất cứ khi nào bạn muốn dùng trình mô phỏng hoặc cáp USB, bạn cần chắc chắn rằng aiStarter đang chạy.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: